FUNDACJA

EduMentor

Nasza fundacja została powołana aby otworzyć przed młodzieżą 360 stopni możliwości i perspektyw na drodze ich dalszego rozwoju już od 16 roku życia.

fundacja rozwoju edukacji Edumentor

Zależy nam na zapewnieniu najwyższej jakości wsparcia – bo to właśnie Młodzież jest w centrum wszystkiego, co robimy.

Aktualności

Fundacja rozwoju edukacji

Tworząc scentralizowany system, otwieramy przed młodzieżą 360 stopni możliwościi perspektyw. To miejsce gdzie młodzi ludzie łączą wybraną specjalizację zpotencjalnym wymarzonym pracodawcą. Zdobywają dobre zatrudnienie i znaczne zarobki już na starcie.

Nasza misja

01

Dotarcie do jak największej liczby licealistów i studentów w Polsce, którzy są na etapie zastanawiania się i planowania co dalej robić w życiu?

02

Ewoluować razem z młodzieżą, współkształtować nie tylko kariery, ale również ich własne biznesy.

03

Przyczynić się do tego, aby Polska stała się w najbliższych latach
motorem wzrostu gospodarczego w Europie w sektorze zatrudnienia młodzieży.

Zespół

Kilka informacji o nas

edumentor


Anna Przychodaj-Czekalska


Prezes Fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami biznesowymi w sektorze finansowym. Specjalizuje się w analizie biznesowej oraz opracowaniu i wdrażaniu Systemów Informacji Zarządczej w przedsiębiorstwie.

Od 3 lat pracuje w branży edukacyjnej pełniąc funkcję zarządczą związaną z rozwojem placówek edukacyjnych. Zajmuje się współtworzeniem oraz realizacją strategii firmy. Koordynuje działania dotyczące przygotowania, wdrożenia i ewaluacji projektów w ramach programów Erasmus + i POWER.

Zwolenniczka rozwoju edukacji w kierunku rozwiązań systemowych dotyczących kształcenia kompetencji przyszłości wśród młodzieży, mających decydujący wpływ na rynek pracy i rozwój gospodarki w kraju i na świecie.

edumentor

Monika Siemieńczuk


Wiceprezes Fundacji, psycholog, doradca zawodowy. Od 6 lat pracuje w branży edukacyjnej. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, rozwoju osobistego oraz planowania ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Zwolenniczka rozwoju osobistego bazującego na rozpoznaniu oraz rozwijaniu talentów i mocnych stron. Współtworzyła oraz koordynowała międzynarodowe projekty edukacyjne w ramach programów Erasmus + i POWER, w tym projekty partnerskie, w ramach których były tworzone innowacyjne programy nauczania.

Fundacja rozwoju edukacji EduMentor Hubert Siemieńczuk

Hubert Siemieńczuk


Od ponad 20 lat zajmuje się zawodowo pozyskiwaniem funduszy UE, zarządzaniem i rozliczaniem projektów.
Koordynuje pracą zespołów projektowych od A do Z (samorządy, firmy, organizacje pozarządowe) na etapie koncepcji i przygotowania projektu, opracowania wniosku pod wytyczne konkursowe, zarządzanie, monitoring, sprawozdawczość.

Specjalizuje się w projektach miękkich, innowacyjnych, łączących edukację z rynkiem pracy, strategiach rozwoju, biznesplanach, projektach transgranicznych, edukacji STEM (science, technology, engineering, mathematics). Współpracował z drużynami robotycznymi. Prowadził przez 4 lata grupę skupiającą młodzież w wieku 13-19 lat, organizował warsztaty, szkolenia, koordynował wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe zawody robotyczne.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, możesz się z nami skontaktować

Zadzwoń

+48 883 007 660

Biuro

Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28/A
22-400 Zamość

Napisz

kontakt@edumentor.com.pl

Scroll to Top